Štamparija Grafika sp je osnovana 2005 god. kao samostalna radnja. Osnovna djelatnost po osnivanju bila je firmopisačke usluge, tampon štampa i sito štampa da bi u skladu sa zahtjevima tržišta proširili i modernizovali posao, pa smo uveli štampu velikih formata i digitalnu štampu. Na prvom nam je mjestu zadovoljan kupac, odgovornost prema poslu i predanost u poslovanju. Svjesni smo ozbiljnosti i osjetljivosti posla kojim se bavimo pa smo konstatno aktivni u edukaciji po pitanju pronalaženja novih rješenja i prijedloga da bi kvalitet proizvoda koje plasiramo bio na što višem nivou. Danas je neophodno pri osnivanju preduzeća a i periodično u daljem radu raditi oglašavanja koja su sigurno unosno i pametno ulaganja novca. Nadamo se da cete upravo nas izabrati da vam pružimo podršku u vašim reklamnim projektima, a što će biti na obostrano zadovoljstvo.

Nijedan uspješan čovjek se nije požalio na nedostatak prilika.  R.W. Emerson