Grafički dizajn je vještina kombinovanja fotografije i teksta u prezentaciji vaše firme.Jedan je od najvažnijih segmenata u poslovanju, jer kako se prezentujete, tako će vas drugi vidjeti. Zato je veoma važno da se ovaj prvi korak uradi kvalitetno i profesionalno, da bi drugi imali pravi dojam o onom što želite predstaviti u vašem identitetu i poslovanju. Izrada logotipa, vizit kartice, letka, memoranduma, plakata, te čitav niz drugih reklamnih i propagandnih aktivnosti su nezaobilazni koraci ka uspješnom poslovanju. Grafika sp  je osposobljena i kvalifikovana da vam pruži kvalitetnu i profesionalnu podršku za rješavanje ovih bitnih projekata.