Tampon štampa je tehnika štampe gdje se na indirektan način željeni otisak sa gumenim tamponom sa štamparske forme-klišea prenosi na željeni predmet. Tampon štampa se koristi za štampu predmeta sa neravnim površinama i tamo gdje drugom tehnikom nije moguće štampati željeni predmet. Veoma je praktična za srednje i velike tiraže i za štampu sitnih detalja. Štampati se može plastika, staklo keramika,guma naravno upotrebom namjenskih boja za datu površinu. Veoma je velik asortiman predmeta koji se mogu štampati od promo materijala do raznih elmenata iz auto, medicinske, elektronske industrije. Takođe štampa se može raditi u jednoj ali i u više boja.